İzmir Mevcut Durum Analizi 2013

Planlar
 • 423 Okunma
 • 33 İndirme

Özet

2014-2023 İZBP hazırlık çalışmaları kapsamında, bölgenin yapısının ve dinamiklerinin etkin olarak belirlenmesine imkan sağlayacak eş zamanlı ve eşgüdümlü olarak sosyal, ekonomik, çevresel ve mekansal analizler gerçekleştirilmiştir. 2013 MDA çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan teknik analizler, plan hedeflerinin oluşturulmasında gerekli bilimsel altyapıyı sağlamış ve 2023 İzmir vizyonunu belirlemek için yol gösterici olmuştur. 2013 MDA çalışmaları kapsamında kamu, özel, sivil toplum kesimleri ile üniversitelerin biraraya gelmesi sağlandı, İzmir'in geleceğine dair birlikte düşünüldü, sektörel ve tematik çalıştaylarda ortak akıl ile öncelikler belirlendi. Düzenlenen çalıştay ve toplantılarla bilişim, turizm, yenilik, kümelenme, ekoverimlilik, kültür ekonomisi ve su ürünleri alanlarında görüş, öneri ve değerlendirmeler plana yansıtılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • ISBN / ISSN No

  978-605-5826-12-3

 • Belge İçeriği
  263 Sayfa
  8.97 MB