Kamuda Yenilik Raporu

Sektör Raporları
 • 511 Okunma
 • 21 İndirme

Özet

Rapor İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik alanındaki mevcut durumlarını ortaya koymak, kamu kurum ve kuruluşlarında yeniliğin önündeki engelleri ve gelişim alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılan literatür taraması ve İstanbul’da yenilikçi çalışmalarıyla ön plana çıkan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler ışığında bir anket hazırlanarak kurumlara gönderilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Raporun ikinci bölümünde kamuda yeniliğin kavramsal çerçevesi ortaya konmuş, kamuda yeniliğin ölçülmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, yürütülen araştırmadan elde edilen bulgular tablo ve grafikler eşliğinde detayları ile sunulmuştur. Dördüncü ve son bölümde ise, daha yenilikçi bir kamu için gerekli olduğu belirlenen müdahale alanlarının neler olduğuna ve bu çalışmanın gelecekte nasıl geliştirilebileceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Yürütülen bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kamuda yenilik alanında bundan sonra yürütülecek araştırmalara da yön verecektir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  89 Sayfa
  3.12 MB