Kümelenme ve Karabük'te Raylı Sistemler Analiz Çalışması

İl Raporları
 • 663 Okunma
 • 19 İndirme

Özet

Sürdürülebilir sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma için kapsamlı ve ileriye dönük bir kümelenme politikasının geliştirilmesi hedeflendiği çalışmada; kümelenme politikası, dünyada ve Türkiye' de kümelenme faaliyetleri, ulaştırma ve raylı sistemler sektörü, Türkiye' de raylı sistemler sektöründe kümelenmeler, Karabük ilindeki raylı sistemler, raylı sistemler ve swot analizi konularına değinilmiştir. Türkiye' de ekonominin benzer veya biririne bağımlı dallarında faaliyet gösteren işletmelerin yer aldığı küçük ve orta ölçekli işletmelere avantaj sağladığı kümelenme girişimleri ve kümelenme projeleri değişik ilerleme seviyeleri kaydetmiştir. Filyos Vadisi Projesi bünyesinde; Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Limanı Projesi ile birlikte diğer sanayi alanları, depolama alanları için düşünülen entegre bir proje, bağımlı istihdam yapısı ve sektörel çeşitliliği kısıtlı olan Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin geleceğini değiştiecektir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  98 Sayfa
  71.79 MB