KUSİ Analizi ve Eylem Planı Raporu

Planlar
 • 1287 Okunma
 • 31 İndirme

Özet

Bu rapor görüşme yapılan akademisyen, sanayici ve kamu kurumu temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu raporun hazırlanması aşamasında Kamu-üniversite-sanayi işbirliği (KÜSİ) ile ilgili kuruluşlarla bölgedeki tüm illerde yüzyüze görüşmeler yapılarak saha çalışmaları ve durum analizleri gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum ve öneriler dikkate alınarak, bu çalışmaların olgunlaştırılması amacıyla dünyadan ve ülkemizden örnek uygulamalar ve araştırmalar incelenmiştir. Bölgedeki illerde odak grup toplantıları yapılarak taslak rapor üzerinden görüşler alınmış, elde edilen çıktılar değerlendirilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  29 Sayfa
  1.61 MB