MALATYA FUAR MERKEZİ FİZİBİLİTESİ 2018

Fizibilite Raporu
 • 516 Okunma
 • 32 İndirme

Özet

Malatya ve TRB1 bölgesi daha üretken bir yapıya kavuşabilmesi için endüstriyel üretimde daha katma değere sahip faaliyetler teşvik edilip, ekonomik çeşitlilik ve uluslararası ticaretin yanı sıra yatırımda daha fazla açılım desteklenmesi gerekmektedir. “TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için gereken plan, program ve araçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulamak” misyonuna uygun olarak hedeflenen amaçlara ulaşmak için önemli bir altyapı ihtiyacı olarak görülen Fuar Merkezi yatırımının detaylı fizibilite çalışması yapılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Fırat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  138 Sayfa
  4.24 MB