TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Planlar
 • 2847 Okunma
 • 394 İndirme

Özet

TR61 Bölgesi 2014-2023 Dönemi Bölge Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesine dayandırılarak ve Kalkınma Bakanlığının 15.12.2012 tarihli ve 6277 sayılı yazısına istinaden BAKA koordinasyonu ve Bölge paydaşlarının katkıları ile hazırlanmıştır. Plan, Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak vizyonunu temel almıştır. Bu vizyona; Tarımda Modernizasyonun ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması,Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Sanayide Rekabetçiliğin Artırılması, Ulaşım ve Lojistik Altyapısının İyileştirilmesi,Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi ve Sürdürülebilir Çevre başlıklarında beş adet gelişme ekseni ile ulaşılması hedeflenmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  160 Sayfa
  7.14 MB