TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Özet Mevcut Durum

Sektör Raporları
 • 225 Okunma
 • 15 İndirme

Özet

TR83 Bölgesini kapsayan Yeşilırmak Havzası Gelişim Ana Projesi’nde yer alan tespite göre; Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi ilköğretim eğitimi alırken öğrencilerin ortaöğretim okul sınavlarına hazırlanmasını gerektirmekte ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını, ilgi ve yeteneklerini yeterince dikkate almamaktadır. Eğitim sistemindeki bu yönlendirme eksikliği eğitim kalitesini düşürmekte, öğrencileri tek tipleştirmekte ve sonuçta pek çok öğrenci başarılı olamayacağı genel ortaöğretim kurumlarında zaman kaybetmektedir. İllerde ve ülke genelinde mesleki ve teknik eğitim okullarına talebi artırmanın yolu öğrencilere yapılacak yönlendirme ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarının mesleki eğitimde yenilikçi olmasından geçmektedir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sanayinin ara eleman ihtiyacını karşıladığı düşünülürse bölge kalkınması için önemleri daha iyi kavranmış olacaktır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  13 Sayfa
  455.20 KB