Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Otomotiv Yan Sanayi Örneği

Sektör Raporları
 • 141 Okunma
 • 10 İndirme

Özet

İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında “Türkiye Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” konusunda bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca sanayinin diğer alanlarına da nispeten genelleştirme yapmaya ve Türkiye’deki genel yatırım ortamını göstermeye olanak sağlayabilecek tek bir alt sektörün “örnek vaka” olarak değerlendirilmesinin yararlı olacağına karar verilmiştir. Bu çerçevede bu alt sektör “otomotiv yan sanayi” olarak belirlenmiştir. Çalışma temel olarak Türkiye’de yatırım ortamının uluslararası karşılaştırmalar ile değerlendirilmesini ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi ve sunulmasını hedeflemektedir. Çalışma bu hedeflere yönelik olarak hazırlanmış olup dokuz bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk sekiz bölümünde yatırım ortamını belirleyen unsurlara ilişkin olarak seçilmiş ülkeler nezdinde incelemeler ve karşılaştırmalar yapılmakta ve Türkiye’deki yatırım ortamı ve koşulları yine karşılaştırmalı olarak ortaya konulmakta ve değerlendirilmektedir. Çalışmanın dokuzuncu bölümünde ise karşılaştırmalar ve genel değerlendirmeler çerçevesinde Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmekte ve sunulmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  94 Sayfa
  3.48 MB