Türkiye Kağıt Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi

Sektör Raporları
 • 732 Okunma
 • 64 İndirme

Özet

Ülkemiz kâğıt sektörü, taşıdığı büyüme potansiyeli, devamlı gelişen iç pazar ve artan talebe rağmen, üretim açısından yeterli seviyeye erişememektedir. Kâğıt sektörü, hem ülkemiz ihracatında büyük önemi olan tarım ürünlerinin taşınması başta olmak üzere ambalaj ürünlerinin tüm sektörlere hitap etmesi hem de sektördeki teknolojik gelişmeler ve ihtiyacın çeşitlenmesi nedeniyle ülkemiz açısından stratejik olarak ele alınması gereken sektörlerden biridir. İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında yürütülen çalışma, kâğıt sektörünün öneminin altını çizmek ve gerek karar alıcıların dikkatini çekmek, gerekse sektör temsilcilerine ışık tutmak amacı ile gerçekleştirmiştir. Araştırmada, dünyada ve Türkiye'de üretim, tüketim, dış ticaret ve rekabet gücü incelenerek sektörün mevcut durumu belirlenmiş, firmalarla yüz yüze bir anket çalışması yapılarak sektörün gelişmesi için gerekli yol haritası bağlamında öneriler ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmaya katkı sağlaması amacıyla “Odamızda Kâğıt Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlenerek sektör mensuplarının görüş ve önerilerinden faydalanılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • ISBN / ISSN No

  978-605-137-643-1

 • Belge İçeriği
  167 Sayfa
  57.09 MB