Türkiye Kırtasiye Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi

Sektör Raporları
 • 475 Okunma
 • 30 İndirme

Özet

Çok geniş bir kitleye hitap eden ve gelişen teknoloji ile ürün çeşitliliği büyük boyutlara erişen kırtasiye sektörü ülkelerin okuryazarlık ve gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında yürütülen çalışma üniversite ve iş dünyası işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; dünyada ve Türkiye’de kırtasiye sektörünü inceleyerek sektörün ülkemizdeki mevcut durumunu ve yapısını, karşılaşılan problemleri belirlemek ve bulguların ışığında sektörün gelişimine ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak hususları tespit etmektir. Bu çalışma özellikle dış pazarda rekabetçilik gücünü artıracak ve sektörün yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi açısından çözüm odaklı bir stratejik plan ortaya konmasını da sağlayacaktır. Bu çerçevede çalışmada sektörün rekabetçilik gücünü etkileyen unsurları saptayıp zayıf kalan noktaları geliştirmek için üretim, sektörel ekosistemin yapısı ve işleyişi, finansman, fiyatlama, satış, insan kaynakları yönetimi, teknoloji kullanımı, destek ve teşvikler ve dış ticaret ile ilgili cevaplandırılması gereken birtakım sorulara odaklanılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • ISBN / ISSN No

  978-605-137-672-1

 • Belge İçeriği
  154 Sayfa
  3.82 MB