Türkiye Konfeksiyon Yan Sanayi Sektörü:Vizyon 2030

Sektör Raporları
 • 165 Okunma
 • 12 İndirme

Özet

Türkiye Konfeksiyon Yan Sanayi; yıllar içerisinde çok geniş kategorisi ile konfeksiyon sektörü haricinde mobilya, otomotiv ve diğer sektörlerde de önemli tedarikçi konuma sahip olmuştur. Bu sanayideki ürünlerin, uygulandığı ürünleri göstermesi, gösterişli kılması, ürünün kalitesini artırması ve tüketici tercihlerine yön vermesi gibi nedenlerle birçok sektörde ürün tamamlayıcılığı konumuna sahip olması sektörün sürekliliğini ve gelişmesini mümkün kılmaktadır. Ülke ekonomisine bu derece önem arz eden sektör ile alakalı olarak İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında hazırlanan çalışmada; çok çeşitli olan ürün gamı içinde ağırlıklarına binaen 7 ana sanayi ürünü üzerinde odaklanılmıştır. Ayrıca mevcut üretim haritasına ve ticaret hacmine yer verilmiş, sektör temsilcileri ile yapılan anket ve yüz yüze görüşmeler neticesinde sektör sorunlarına yönelik öneriler ele alınmış ve elde edilen veriler çerçevesinde sektörün 2030 yılı Vizyonu ortaya konularak; iç ve dış pazar tahminleri, rekabet edilebilirliği için stratejik hedefleri belirlenmeye çalışılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • ISBN / ISSN No

  978-605-137-692-9

 • Belge İçeriği
  96 Sayfa
  13.28 MB