Zonguldak İlinde Alternatif Turizm ve Köy Hayatı Deneyim Konsepti Araştırma Çalışması

İl Raporları
 • 791 Okunma
 • 56 İndirme

Özet

Zonguldak’ta alternatif turizm ve köy hayatı deneyim konsepti oluşturmak amacıyla hazırlanan bu raporun amacı lokomotif noktasal projelerle, Zonguldak ilinin çeşitli bölgelerinde dengeli kırsal kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu kapsamda rapor dahilinde 3 adet pilot / lokomotif proje önerisi bulunmaktadır. İlk proje köy hayatının özendirilmesi ve köylerin yeniden yaşanılan ve üretim yapılan yerler haline dönüştürülmesi amacıyla hazırlanmıştır. İkinci proje alternatif turizm projesi kapsamında Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan bölgede mevcut potansiyel araştırılmış ve Dereköy’de bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mülk sahibi olduğu ve yıllardır kullanılmayan yaklaşık 4.000 m2 büyüklüğündeki yapının bu potansiyeller ışığında yeniden işlevlendirilmesi amaçlanmıştır. Üçüncü proje olarak il sınırları içinde bulunan Çaycuma ilçesinde iyi tarım ve organik tarım odaklı bir üretim çiftliği kurgulanmıştır. Amaç bu projelerle bölgede bir sinerji yaratmak ve Zonguldak ilinin sürdürülebilir, üretken ve aktif köyleri ile Türkiye’ nin kırsal kalkınma alanında bir örnek haline getirmektir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  106 Sayfa
  9.56 MB