2014-2023 Konya-Karaman Bölgesel Yenilik Stratejisi

Planlar
 • 593 Okunma
 • 33 İndirme

Özet

Konya Karaman Arge VE İnovasyon Strateji belgesi 2014—2023 Bölge planının bir alt strateji belgesidir.  Bölge Planı’nda arge ve strateji alanında belirlenene temel amaç ve önceliklerin hayata geçirilmesi için çerçeve belge niteliğindedir  Strateji belgesinin hazırlanmasında bölge planı döneminde teknik komite çalışma grubu oluşturularak katılımcı bir yöntem benimsenmiştir. Teknik Komite çalışma grubu üyelerinin belirlenmesi için paydaş analizi yapılmıştır. Paydaş analizinden sonra tüm paydaşlarla irtibata geçilerek çalışma hakkında bilgi verilmiş ve katılım sağlayıp sağlamak istemeyecekleri sorulmuştur. Böylelikle çalışmanın gönüllülük esasına dayanması sağlanmıştır. Yine bu teknik komite toplantıları vesilesiyle hazırlanan arge ve yenilik grubu teknik komite raporu strateji dokümanını yerelden beslemiştir.  Çalışmanın hazırlık aşamasında, ulusal ve uluslararası yayınlanan bilimsel makale ve raporların incelenmesi sonucu Ar-Ge ve inovasyon göstergeleri olarak genel kabul görmüş değişkenler belirlenmiştir. inovasyon endeksi oluşturmak için yapılan faktör analizinde 22 değişken kullanılmıştır. Çalışmada stratejilerin belirlenmesinde bilgi ve deneyim kadar veriler ve istatistiksel analizler de önemli kabul edilmiştir.  
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Mevlana Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  87 Sayfa
  3.01 MB