2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı

Planlar
 • 4362 Okunma
 • 724 İndirme

Özet

Yerelden planlama anlayışı ve katılımcılığın sürdürülebilir kalkınma için temel yönetişim yaklaşımları olarak şekillendirdiği yeni nesil bölge planlama anlayışıyla hazırlanan 2014-2023 TR90 Bölge Planı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sosyal, çevresel, ekonomik, mekânsal ve kültürel öncelikler etrafında öngördüğü kalkınma modeli ve bu modele göre tasarlanan gelişme eksenleri, amaçlar ve stratejilerden oluşmaktadır. Plan, kapsamı itibariyle hem mevcut durumu yansıtan güncel bir referans hem de kamu, özel sektör ve sivil toplum kesimlerinin karar ve politikalarına yön verecek bir politika belgesidir. Tüm araştırma, değerlendirme ve strateji geliştirme çalışmaları sonucunda “Ekonomisi yenilikçi ve rekabetçi, kır-kent bütünlüğünü sağlayarak sosyal refah ve yaşam kalitesine sahip Doğu Karadeniz” şeklinde ortaya çıkan Bölge vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan 2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı, Bölgeyi Anlamak ve Gelişim Senaryosu olmak üzere iki ana başlık altında hazırlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  280 Sayfa
  22.73 MB