BİNGÖL SÜT TOPLAMA MERKEZLERİ FİZİBİLİTE RAPORU

Fizibilite Raporu
 • 652 Okunma
 • 100 İndirme

Özet

SÜTAŞ’ın Bingöl’de Süt Değer Zinciri içerisinde yatırım yapma karar alması, Bingöl’ü süt ürünleri üretimi konusunda cazibe merkezi haline gelecek şekilde yönlendirmektedir. Kişi başı Gayri Safi Katma Değerin arttırılması ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlayacak öz yetenek sektörlere yönelik yapılacak her bir birim harcama için elde edilecek çıktı miktarının daha fazla olabilmesi için müdahale edilecek alanların başında gıda ve tarımsal üretim bulunmaktadır. Gıda üretiminin de bel kemiğini hayvansal ürünler oluşturmaktadır. Temel gıdalar olarak değerlendirilen et ve süt ürünleri üretiminin geliştirilmesi, hem geriye hem de ileriye doğru bağıntının güçlendirilmesini sağlayarak Bingöl’de üretilen katma değerin geliştirilmesine büyük katkı sunacaktır. Bingöl’de süt toplama merkezlerinin(stm-soğuk zincir merkezi) kapasitesinin düşük olması ve yetersiz STM olması nedeniyle Süt Değer Zincirinde çok önemli değer kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu rapor, FAO standartlarında soğuk zincir merkezlerinin kapasite analizi ile birlikte Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Fırat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2020

 • Belge İçeriği
  262 Sayfa
  25.17 MB