Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)

Planlar
 • 616 Okunma
 • 66 İndirme

Özet

TR41 Bölge Planı, katılımcı bir süreçle, yenilikçi ve stratejik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel tüm sektörlerine ilişkin mevcut durum tespit ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu katılımcı ve teknik çalışmalar sonunda, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi için hazırlanan 2014-2023 Bölge Planının vizyonu “Kuruluştan kurtuluşa, geçmişin mirasını değer katarak geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi; sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi” olarak belirlenmiştir. Bu vizyona erişilmesini sağlayacak üç temel gelişme ekseni; Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü, Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme, Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre olarak belirlenmiştir. Bu gelişme eksenlerinin altında yer alan öncelik ve tedbirler, bölgenin gelişmesi için plan döneminde yapılacak faaliyetler ve ulaşılması amaçlanan hedefler için yol gösterici olacaktır. TR41 Bölge Planı, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya hizmet edecektir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  336 Sayfa
  8.86 MB