Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı EK 2 Mevcut Durum Analizi

Planlar
 • 441 Okunma
 • 19 İndirme

Özet

TR41 Bölge Planı 2014-2023 Mevcut Durum Analizi çalışması, TR41 Bölgesinde birbirinden hem farklı hem de ortak özelliklere sahip Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için mevcut bilgi ve istatistikler kıyaslamaya izin verecek şekilde sunulmuştur. Bölge illerinin arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konduğu mevcut durum analizindeki bilgi ve analizler, bölge adına üç il için ortak plan ve politika oluşturulmasına yönelik kullanılmış, yapılan saptamalar plana yansıtılmaya çalışılmıştır. Bölgenin diğer Düzey 2 bölgeleriyle kıyaslamalarına da yapıldığı planda, üstünlükler, gelişmeye ihtiyacı olan ve gelişmeye açık alanlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Mevcut durum analizinde, incelenen alanlara ilişkin bölgesel eğilimler, bölgenin Türkiye ve dünya içindeki yeri vurgulanmaya çalışılmıştır. TR41 Bölge Planı 2014-2023 Mevcut Durum Analizi, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgenin Türkiye’deki ve dünyadaki yerini güçlendirecek TR41 Bölge Planı 2014-2023 için altyapı oluşturacak bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bölge mevcut durumu, bölgeyi kapsamlı bir şekilde ortaya koymak ve incelemek için 11 ana tema altında analiz edilmeye çalışmıştır.   
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  354 Sayfa
  17.04 MB