Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi

Sektör Raporları
 • 1228 Okunma
 • 52 İndirme

Özet

Bu çalışmada, Bursa ilinin medikal sağlık turizmi boyutunda var olan durumunu değerlendirmek, bu doğrultuda medikal sağlık turizmi için genel ve hedef ülkeler özelinde stratejiler geliştirmek ve ilgili taraflara çeşitli öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. Raporda kullanılan uluslararası hastalar ile ilgili veriler ve bilgiler Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın Uluslararası Hasta Kayıt Sistemi’nden elde edilmiştir. Bursa ili için medikal turizm alanında hedef ülkelerin incelenirken, öncelikle 2013- 2014 yıllarında sağlık turizmi kapsamında Bursa’da sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların en yoğun olarak geldikleri ilk beş ülke dikkate alınmıştır. Hem 2013 hem de 2014 yılında medikal sağlık turizmi kapsamında en yoğun olarak Libya, Hollanda ve Azerbaycan’dan uluslararası hasta gelirken, 2013 yılında Bulgaristan ve Almanya’dan ve 2014 yılında ABD ve Kuveyt’ten yoğun olarak hasta gelmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  133 Sayfa
  1.82 MB