Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mâli Destek Programı Program Sonrası Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 125 Okunma
 • 12 İndirme

Özet

İstanbul Kalkınma Ajansı bu çalışma ile 2011-2012 yıllarında uygulanan "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı"nın değerlendirmesini yapmayı amaçlamıştır. Çalışmada söz konusu program ilgililik, etkinlik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde söz konusu programın tanıtımına ve genel istatistiklerine yer verilmiş olup sonraki bölümde yukarıda zikredilen her bir kriter için hem tek tek projeler özelinde hem de programın genel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Son bölümde ise değerlendirme sonuçları özetlenerek gelecekteki program tasarımlarına yönelik önerilere yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2020

 • ISBN / ISSN No

  978-605-70413-0-2

 • Katkıda Bulunanlar

  Nesrin Gencer, Hanife Düzgün

 • Belge İçeriği
  37 Sayfa
  1.82 MB