Coğrafi İşaret Alınmasına Yönelik Eylem Planı Oluşturulması

Planlar
 • 420 Okunma
 • 19 İndirme

Özet

Eylem Planıgereğiürünlerintesciledilmesiiçingerekliyaklaşıkmaliyetler hesaplanmış,ortayaçıkacakmaliyetinbaşvuruiçin görevlendirilenkurumvekuruluşlara paylattırılması düşünülmüş, ancak maliyetin düşürülerek başvuruların cazip hale getirilmesi amacıylaBilimselRaporlarınhazırlanmasıveYolHaritasıyapılmasıkonusunda DOĞAKA‟ya bir proje ile başvurulmasına karar verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  78 Sayfa
  1.14 MB