Emlak Vergisi Sisteminin Değerlendirilmesi ve Yeni Düzenleme Önerileri

Sektör Raporları
 • 515 Okunma
 • 23 İndirme

Özet

Emlak vergisi mükellef sayısı itibariyle en geniş kapsamlı vergilerden biridir. Bina, arazi ve arsalardan alınan üç ayrı vergi türünün genel adı olan bu vergi, ticari bir faaliyeti bulunsun veya bulunmasın hemen her taşınmaz sahibinin ödemek zorunda olduğu bir vergidir. Tüm toplumu ilgilendiren emlak vergisi, devletin toplam vergi gelirleri içinde, özellikle Gelir, Kurumlar vergileri, KDV ve ÖTV ile kıyaslandığında çok ciddi bir miktar teşkil etmez. Ancak verginin lehdarı olan yerel yönetimler için yine de vazgeçilemeyecek bir gelir kaynağıdır. Emlak vergisi alanındaki yakınmalar daha çok taşınmazların değerinin takdirindeki yetersizliklerden ve adaletsizliklerden kaynaklanmaktadır. Bir yandan her değerleme döneminde karşımıza çıkan orantısız artışlar, diğer yandan değerinin çok altında işlem gören taşınmazlar vergide adalet anlayışını zedelemektedir. İstanbul Ticaret odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında İstanbul Düşünce Akademisi tarafından hazırlanan bu çalışmada taşınmazların değerlerinin objektif ve gerçekçi olarak yapılabilmesi için takdir komisyonlarının yapısının kamu ağırlıklı olmaktan çıkarılması, emlak müşavirleri sektör temsilcilerinin ve gayrimenkul değerleme uzmanlarının katılımının sağlanması gerektiği, ayrıca değerlemenin sokak bazında değil, parsel, hatta daire/işyeri temelinde yapılması gerektiği savunulmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • ISBN / ISSN No

  978-605-68908-4-0

 • Belge İçeriği
  105 Sayfa
  5.22 MB