Erzurum İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması

Yatırım Rehberi
 • 1006 Okunma
 • 61 İndirme

Özet

Bölgesel/ulusal gelişmenin sağlanabilmesi, ancak rasyonel kararlarla, üretim faktörlerinin etkin kullanılmasıyla, verimli alanlara, uygun zamanda gerekli yatırımların yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu noktada “kalkınmanın” temel faktörlerinden birini de, tasarrufların kârlı ve verimli alanlara tahsis edilmesi oluşturmaktadır. Bu amaca hizmet edecek olan, Erzurum ilinin kaynaklarının dikkate alınması suretiyle tespit edilen yatırım konularının gerçekleşmesinde, kamu otoritesinin ilgi ve desteğinin özel sektör girişimciliğiyle buluşturulması büyük önem arz etmektedir. Finansal kaynakların kârlı ve verimli alanlara yönlendirilmesinde ve yörenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini artırıcı yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, ilk adım olan uygun yatırım alanları araştırması önem kazanmaktadır. Uygun yatırım alanları araştırmasında temel amaç, yörenin kısa ve uzun dönemde beklenen gelişmeleri de dikkate alınarak, yöre kalkınmasına katkıda bulunacak, yöre kaynakları ile uyumlu, iç ve dış talebe yönelik uygun yatırım konularını önermektir. Uygun yatırım konuları önerilerinin tespitinde sektörel düzeyde performans analizi, yatırım eğilimi, sektörel yoğunlaşma, kümelenme analizi, dış ticarette uzmanlaşma (LQ) ve rekabet gücü (RCA) gibi farklı teknikler de kullanılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  25.71 MB