İstanbul’da Ekmekçilik Sektörü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sektör Raporları
 • 1404 Okunma
 • 41 İndirme

Özet

Üretim, dağıtım ve tüketimin her aşamasında yoğun bir ekonomik faaliyet içeren ve büyük bir hacim oluşturan ekmekçilik sektörünün genel görünümünün sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Ancak ülkemizdeki ekmek ve ekmekçilik sektörü ile ilgili elimizde kapsamlı ve güncel, bilgi ve veri bulunmamaktadır. Bu konudaki eksikliği gidermek için, sektörle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptırılarak, sektörün üreticiler açısından talep ve beklentilerinin tespiti hedeflenmiştir. Bu amaçla hazırlanan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında yürütülen çalışma İstanbul’un 29 ilçesinde 219 fırın ile yapılan anket verilerine göre düzenlenmiştir. İstanbul’daki ekmekçilik sektörünün verileri derlenmiş olup, mevcut durumu analiz edilmiştir. Genel olarak işletmelerin üye oldukları kurumlar, üretim ve pazarlama durumları, ekmek israfı, fırın ruhsatı, haksız rekabet, kalifiye eleman eksikliği, ekmeğin gramajı ve fiyatı gibi sektörün başlıca sorunlarının tespiti ve analizi amaçlanmış olup; ekmek üreticisinin beklentilerine ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • ISBN / ISSN No

  978-605-137-671-4

 • Belge İçeriği
  103 Sayfa
  11.55 MB