İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu

İl Raporları
 • 1401 Okunma
 • 39 İndirme

Özet

Bu rapor İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında EMBARQ Türkiye - Sürdürülebilir Ulaşım Derneğince hazırlanmıştır. Çalışmada mevcut bisiklet yollarının yol güvenliği incelemesi yapılarak ve yeni güzergahlar önerilip tasarımları gerçekleştirilerek yerel yönetimlerin çalışmalarına katkıda bulunulması planlanmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde bisiklet kullanımının ekonomik, çevresel, sosyal ve kamu sağlığı açısından yararları değerlendirilmiştir. Bu bölümde literatür taraması gerçekleştirilmiş, konusunda uzman uluslararası uzmanların kaynaklarından yararlanılarak dünya ve Türkiye örneklerine yer verilmiştir. İkinci bölüm, İstanbul yerel yönetim görüşmeleri, yerelde aktif olarak bisiklet konusunda çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmeler, 15 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen vizyon geliştirme çalıştayında üzerinde durulan konular ve bisiklet kullanıcılarına uygulanan yüzyüze ve online anket çalışmalarından oluşmaktadır. Yüzyüze ve online anket çalışmaları, Akademetre Araştırma Firması’ndan hizmet alınarak gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde ise öncelikle yapılan literatür çalışmaları ve örnek alan değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan bisiklet yolları tasarım kriterlerine yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  182 Sayfa
  6.90 MB