İstanbul'da Yatırım Ortamı Tüketim Eğilimleri ve Talep Potansiyeli Araştırması

İl Raporları
 • 1051 Okunma
 • 60 İndirme

Özet

Kitap, İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “İstanbul Yatırım Karar Destek Merkezi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje, İstanbul ile ilgili yatırım alanındaki tüm sorulara bilgi, veri ve analiz düzeyinde yanıt verecek, ham bilgi paylaşımının yanı sıra; yatırımcılara, kamu kaynaklarını yönetenlere ve ilgili tüm uzmanlara analiz süreçlerinde destek olacak algoritmaya sahip bir sistemin kurulumunu içermektedir. İstanbul’da mahalle, bölge ve ilçe düzeyinde yatırım ortamının, tüketim eğilimlerinin ve talep potansiyelinin belirlenerek, yatırımcılara ve iş dünyasına yönelik internet tabanlı karar destek sisteminin kurgulanması için çeşitli veritabanlarına ihtiyaç duyulmuştur. Veritabanlarının bir kısmı istatistiki bir kısmı ise ankete dayalı verilere dayanarak oluşturulmuştur. Proje kapsamında İstanbul’da 39 ilçe düzeyinde yatırım kararlarını etkileyebilecek 100 farklı değişkene ait veriler derlenmiştir. Bu iki veritabanı istatistik temelli objektif veriler olarak sisteme dâhil edilmiştir. Yatırım karar destek sisteminin ankete dayalı veritabanları ise, firma ve hanehalkı düzeyinde yapılmış anket sonuçlarından oluşmaktadır. Bu raporda bu iki veri tabanına dair araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • ISBN / ISSN No

  978-605-86616-2-2

 • Belge İçeriği
  79 Sayfa
  9.01 MB