Karamanda Ekşi Kara Üzümü Araştırması

Sektör Raporları
 • 254 Okunma
 • 12 İndirme

Özet

Türkiye’de ortalama üzüm veriminin dünya ortalamasından daha düşük (%14.51) olmasında bağ tesislerinin sertifikalı asma anaç ve klon seleksiyonu yapılmamış materyalle kurulması ve modern yetiştirme tekniklerinin yeterince uygulanmaması etkilidir. Karaman’da bağcılık büyük oranda geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Kırsal alandaki yapılan üzüm üretimi, ürettiğini tüketen fazlasını piyasaya arz eden, pazarın fiyat, kalite ve miktar tercihlerini yeterince takip edemeden gerçekleştirilmektedir. Bu etkilenmede kırsaldan kente göçe bağlı aktif üreticilerin yaş ortalamalarının artması da önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı Konya ve Karaman illerinde yetiştirilen ve bölge şartlarına iyi adapte olmuş antik ve otokton üzüm çeşidi Ekşi Kara (Vitis vinifera L.)’nın Karaman İlindeki mevcut durumunu ortaya koymak gelecek için karar alıcılara gelişme potansiyeline yönelik çeşidin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat alanlarını sunmaktır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Mevlana Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  102 Sayfa
  8.12 MB