Mesleki Eğitimde Yeni Düzenleme İhtiyacı Bir Model Önerisi

Sektör Raporları
 • 67 Okunma
 • 6 İndirme

Özet

Mesleki eğitim bir ülkenin gelişmişlik ve üretimin yapısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bugün dünya ekonomisinde önde gelen ülkelerin istisnasız hepsinin ortak özelliği mesleki eğitime verilen önem ve eğitimin özel sektörün taleplerine göre şekillendirilmesidir. Ülkemiz için de son birkaç yıldır içimde olunan "orta gelir tuzağından" çıkılmasını sağlayacak en önemli adım sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikli eleman ihtiyacını yetiştirebilecek yeni bir mesleki eğitim modeli olacaktır. İnsan kaynaklarının niteliğinin yükseltilmesiyle ürün ve hizmet kalitesi arttırılacak ve mevcut ekonomik konumdan bir sıçrama yapılabilecektir. Özel sektör beklentilerine uygun mesleki eğitim açıkça bir kazan-kazan stratejisidir. İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında İstanbul Düşünce Akademisi tarafından yürütülen çalışma bu çerçevede mesleki eğitimin mevcut durumu ve sorunlarını kapsamlı bir şekilde ele alarak bu sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilmesi gereken öneri ve stratejileri öngörmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • ISBN / ISSN No

  978-605-810-803-5

 • Belge İçeriği
  29 Sayfa
  1.17 MB