Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi Proje Sonuç Raporu

İl Raporları
 • 440 Okunma
 • 34 İndirme

Özet

Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi projesi ile kırsal alanların mevcut potansiyeli belirlenerek kırsal kalkınmaya yönelik öncelikli alanlar ve konular tespit edilmiştir. Muğla ili genelinde kırsal alanların durumu, beklentileri ve istekleri belirlenerek bölgelerin karakteristik özellikleri ve uygulama alanları saptanmıştır. Muğla kırsalında yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ışığında durum tespiti yapılarak kırsal kalkınma açısından uygun bölgeler havza bazlı olarak değerlendirilmiştir. Havzalarda yer alan köyler, benzer ya da tamamlayıcı unsurları ile bütünleşik bir yapıda ele alınmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Güney Ege Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  259 Sayfa
  11.52 MB