Osmaniye İlinde Aty (Atıktan Türetilen Yakıt) Potansiyelinin Araştırılmasına Yönelik Fizibilite Çalışmasının Yapılması

Fizibilite Raporu
 • 341 Okunma
 • 33 İndirme

Özet

Çalışmada, Osmaniye İli sınırları içerisinde bulunan ATY kaynakları tespit edilmiştir. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklardan elde edilebilecek yakıt ve enerji potansiyeli belirlenmiş ve gerekli yatırımların uygula-nabilirliğinin irdelenerek, yatırım ihtiyacının tespiti ve yatırımın mali analizi gibi konu başlıklarına yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  5.34 MB