Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalışması

Sektör Raporları
 • 246 Okunma
 • 13 İndirme

Özet

Yapılan araştırmaların sonuçları göstermektedir ki nüfusumuzun %65 sosyal medya kullanmaktadır. Bu kadar kullanıcısı olan bir platformun ise ticaretten, girişimcilikten ve yeni iş kollarından bağımsız olduğunu söylemek imkânsızdır. Bu anlamda hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu teknolojiyi, teknoloji odaklı girişimcilik alanına katı sağlayabilecek şekilde kullanabilmesi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı,Karaman’da halen eğim öğretimlerine devam eden yaklaşık 1055 imam hatip öğrencisinin teknoloji odaklı girişimlerinin desteklenmesi için sosyal medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda projedeki temel faaliyetler 30 soruluk anket çalışması, verilerin analizi, sonuç ve öneri bölümlerinden oluşmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Mevlana Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  64 Sayfa
  2.16 MB