TR33 Bölgesi Yerli Otomobil Fabrikası Fizibilite Çalışması

Fizibilite Raporu
 • 522 Okunma
 • 61 İndirme

Özet

Bu rapor, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılında ülke gündemine giren yerli otomobil üretilmesine yönelik yatırımın, Ajansın görev alanını teşkil eden Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde gerçekleştirilmesinin uygulanabilir ve öncelikli olup olmadığının tespiti amacıyla hazırlanmıştır. Rapor 3 ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektörünün mevcut durumu ve eğilimi istatistiklerle incelenmiş, Türkiye’de sektörün coğrafi dağılımı ortaya konulmuştur. İkinci kısımda otomobil fabrikası kurulurken değerlendirmeye alınması gereken temel kriterler tanımlanmış, dünyadaki otomobil örnekleri incelenmiş ve Türkiye’de yerli otomobil yatırımının gerçekleştirilebileceği muhtemel düzey 2 bölgeleri üzerinden bir analiz gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ve son kısımda ise TR33 Bölgesi’nin söz konusu yatırıma yönelik potansiyeli değerlendirilmiş ve Bölge içi yatırım önerileri geliştirilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Zafer Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  98 Sayfa
  10.70 MB