TR41 Bölgesi Havacılık Sektörü Raporu

Sektör Raporları
 • 175 Okunma
 • 18 İndirme

Özet

İlgili rapor, havacılık sektörünün mevcut durumunun hem dünya hem de ülke ölçeğinde analiz edilerek önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmelerin de göz önüne alındığı ve bu bağlamda bölge potansiyelinin ortaya konulduğu bir çalışmadır. Saha çalışmaları sırasında sektörün durumu ve bölgedeki başlıca aktörler incelenmiş olup saha çalışmaları sonunda da küme bünyesinde yer alan özel sektör işletmelerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. İlgili anket çalışmasında özellikle havacılık sektöründe ağırlığı olan ve üretim yapısının büyük çoğunluğunu havacılık sektörü ile ilişkilendirmiş 20 özel sektör firması ile birebir görüşme yapılmıştır. Ankette yer alan ana bölümler; firma hakkında genel bilgiler, firmanın kurumsal yapısı, işletme ile ilgili diğer bilgiler, istihdam, faaliyet alanı, Ar-Ge çalışmaları, dış ticaret, finansman, yatırım ve kapasite kullanımı, tanıtım faaliyetleri ile son olarak sektörün beklentileri ana başlıklarından oluşmaktadır. Bu son bölüm, ajansın planlama, programlama ve koordinasyon faaliyetleri ile birlikte ajans tarafından oluşturulabilecek potansiyel destek mekanizmalarına yönelik olarak ele alınmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  76 Sayfa
  2.66 MB