TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi

Planlar
 • 165 Okunma
 • 17 İndirme

Özet

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi özelinde bu çerçevede ele alınan ve hazırlanan “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” bölgeye özgü etkin makro ve mikro politikalar yanında girişimci eğilimlerin ön planda tutulduğu, bölgenin rekabet düzeyini arttıracak, bilgi ve/veya teknoloji odaklı stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasını esas almaktadır. Dolayısıyla bu strateji belgesi Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi için bölgedeki mevcut üretim tecrübesi ve girişimci eğilimlerin/potansiyellerin değerlendirilerek, bölge ekonomisinin katma değerini yükseltecek faaliyet alanlarının tespit edilmesi, komşu veya rakip olduğu diğer bölgelerden farklılaşmasını, bölgenin rekabette üstün ve güçlü olduğu ve/veya olabileceği belli başlı faaliyetlere odaklanılmasına esas alan kamu-üniversite-sanayi-sivil toplum işbirliğinde bölgenin gelişmesini öngörmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2020

 • ISBN / ISSN No

  978-605-68709-5-8

 • Katkıda Bulunanlar

  Yasin Dalgıç , Elif Boz Ulutaş , Özge Yıldız , Serhat Karasungur Nalan Tepe Şençayır, Esen Çağlar, Emre Koyuncu, Fırat Çetin, Ekin Erdolu

 • Belge İçeriği
  82 Sayfa
  3.16 MB