TR90 Bölgesi Kadın Girişimciliği Desteklenmesi Stratejisi

Sektör Raporları
 • 560 Okunma
 • 41 İndirme

Özet

Çalışmanın amacı; kadınların işgücüne katılımlarında kadın girişimciliğin mevcut durumunu ve kadın girişimci profili ve girişimcilerin girişim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları araştırmak, tanımlamak ve oluşturulacak eylem planlarına katkı sağlamaktır. Araştırmanın evrenini bölge illerinin tamamında 150 kadın girişimci oluşturmuştur. Saha araştırması öncesinde hazırlanan anket formu verilerin toplanmasında kullanılmıştır. Anket formu demografik bilgiler, girişimci profili, girişimin özellikleri, işletmenin devamlılığı başlıklarında verilere ulaşacak şekilde tasarlanmış, son olarak henüz işini kurmamış olan potansiyel kadın girişimciler için bir bölüm eklenmiştir. Anketin uygulanmasına ek olarak, görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği şeklinde tamamlanmıştır. Tüm görüşmeler kadın girişimciler ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Kadın girişimcilerle doğrudan gerçekleştirilen saha araştırması, yine bölge illerinin tamamında ilgili kurum, kuruluş ve STK’ların ziyaret edilmesi ile desteklenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  45 Sayfa
  1.68 MB