TRA1 Bölgesi Tarım Sektörü Raporları (Et ve Et Ürünleri, Süt Ürünleri, Organik Tarım, Su Ürünleri, Yem Bitkileri Üretimi, Tıbbî Aromatik Bitkiler, Arıcılık ve Arı Ürünleri, Tohumculuk)

Sektör Raporları
 • 1505 Okunma
 • 87 İndirme

Özet

TRA1 Düzey 2 Bölgesi tarım sektörü incelenirken bölgede et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, organik tarım, su ürünleri, yem bitkileri üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık ve arı ürünleri ile tohumculuk sektörü ayrı ayrı ele alınarak üniversite, STK ve kamu kurumlarının temsilcilerinin ve uzmanlarının katıldığı 8 adet sekörel komisyon oluşturulmuş, bu komisyonların koordinasyonunda 6 adet çalıştay düzenlenmiş, 2 adet Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi çıktısı ele alınmış, her sektör için 2 adet bilgilendirme toplantısı, 4 adet köy ve 10 adet işletme ziyareti ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından yararlanılarak raporlamaya gidilmiş ve her sektör için TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ni özel olarak ele alan raporlar üretilmiştir. Bu raporlar plan için referans belge olarak alınmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  218 Sayfa
  18.77 MB