TRC2 2014-2023 Bölge Planı Hazırlıkları TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Turizm Çalıştayları, Raporlar ve Endeksler

Çalıştay Raporu
 • 653 Okunma
 • 24 İndirme

Özet

2014-2023 Bölge Planı çalışmaları kapsamında yapılan  Bölge çalıştayları yukarıdan aşağıya, tek yönlü bir planlama süreci kurgusu yerine, katılımcı ve demokratik bir yöntem tercih edilmiş ve  Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde ve ilçelerinde tarım, turizm, sanayi ve sosyal politika başlıklarında çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu süreçte Diyarbakır'da; Tarım sektörü için 6, Turizm sektöründe 6, Sanayi sektöründe 6 çalıştay olmak üzere toplam 18 çalıştay düzenlenmiştir. Farklı kurum ve kuruluşları temsilen birçok katılımcı çalıştaylara katılarak bölgeleri hakkında alınacak kararlar konusunda yönlendirici bir rol üstlenmişlerdir. Çalıştayların ilçeleri de kapsayacak şekilde kurgulanmasıyla, yerelde katılım yelpazesinin mekansal olarak genişletilmesi amaçlanmıştır. Böylece kalkınma politikalarının belirlenmesi sürecine, bölgealtı ölçekteki yerleşmelerde bulunan yerel uygulayıcı aktörlerin de katılımının ve belirlenen politikaları daha fazla benimsenmesinin yolu açılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Karacadağ Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  210 Sayfa
  3.71 MB