TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi 2010 Yılı Önbölgesel Gelişme Planı

Planlar
 • 906 Okunma
 • 47 İndirme

Özet

Ön Bölgesel Gelişme Planı’nın amacı, 2010 yılında Karacadağ Kalkınma Ajansının vermeyi planladığı teknik ve mali desteklerin ana çerçevesini belirlemek ve diğer ilgili tarafların bölgesel kalkınma faaliyetleri için bir başvuru çerçevesi oluşturmaktır. Plan’ın hazırlanması amacıyla, öncelikle TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-Şanlıurfa) ile ilgili daha önce yapılan ampirik ve akademik çalışmalar gözden geçirilmiş; bölgenin mevcut durumu analiz edilmiş; üst ölçekli planlar ve programlar incelenerek bölgesel gelişmeye yönelik yaklaşımlar belirlenmeye çalışılmış; Bölgenin SWOT (GZFT) Analizi yapılmış ve Bölgenin gelişme vizyonu ile Bölge için stratejik öneme sahip amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan öncelikler belirlenmiştir
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Karacadağ Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2010

 • Belge İçeriği
  168 Sayfa
  3.35 MB