Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir'e Bir Bakış

Sektör Raporları
 • 1480 Okunma
 • 145 İndirme

Özet

Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir'e Bir Bakış" çalışması yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika (policy) çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmak gayesiyle hazırlanmıştır. Yaratıcı endüstriler alanında ülkemizde hazırlanan ilk yapısal analiz olma  özelliğini taşıyan bu çalışma, birçok analiz açısından da “ilkleri” bünyesinde barındırıyor. Yaratıcı endüstriler ve dijital endüstriler ayrımı, yaratıcı faaliyet ve yaratıcı meslek ayrımı, yaratıcı yayılım ve eş-yerleşme, İBBS-2 Bölgeleri düzeyinde yaratıcı endüstrilerin Üç Yıldız Analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve TR31 İzmir Bölgesi için yaratıcı ekosistem analizi sunan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için üretim sürecine yön veren ve asıl katma değeri temsil eden bilgiyi üretmek kritik önemdedir. Bu nedenle, yetenek temelinde işleyen bu endüstrilerin geliştirilmesi, ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması için önemli bir politika alanı oluşturmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  191 Sayfa
  22.38 MB