Zonguldak'ın Yaşam Kalitesi ve Engelli Profili Araştırması

İl Raporları
 • 512 Okunma
 • 21 İndirme

Özet

Engelli bireylerin Zonguldak ilindeki proflinin ve yaşam kalitesinin incelendiği bu çalışma kapsamında Zonguldak ilinde uygulanacak sosyal politikalara yön verilmesi ve bu çerçevede, engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonu ile toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetlerin planlanması amaçlanmaktadır. Çalışmanın Birinci bölümünde dünyada ve Türkiye'de yaşam kalitesi ve engellilerin durumu ile ilgili özet bilgiler içermektedir.İkinci bölümde araştırmanın yöntemine yer verilmiştir. Nicel verilerin toplandığı örneklem, temsil ettiği evren, veri toplama araçları ve istatistiksel analizler bu bölümde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırmada elde edilen nicel veriler uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilerek sunulmuş, betimsel verilerle bir anlamda engelli bireylerin profli tanımlanmıştır.Dördüncü ve son bölümde de araştırma kısaca özetlenmiş, elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  68 Sayfa
  20.20 MB