2012 Yılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı (YEKMDP) Program Sonrası Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 336 Okunma
 • 34 İndirme

Özet

TRB2 Bölgesi başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi açısından avantajlı bir konuma sahiptir. Bölgenin sahip olduğu bu potansiyeli hayat geçirerek başta elektrik enerjisinin üretimi olmak üzere farklı alanlarda bölge ekonomisine katkı sağlanması için 2012 yılında Ajans tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı”na (YEKMDP) çıkılmıştır. Bu mali destek programı ile, bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi hedeflenmiştir. Programda tüm yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, biyogaz, jeotermal, rüzgar, biyokütle, çöpgazı vb.) uygun başvuru olarak kabul edilmiştir. Program başarıyla uygulanan 5 proje ile tamamlanmış ve bölgede toplam 1.360 kWh kurulu güce sahip 5 yenilenebilir enerji santrali kurulmuştur. Bu çalışma, uygulanan mali destek programının başta yenilenebilir enerji santralinden kaynaklanan gelir olmak üzere Yararlanıcılara sağladığı faydaları analiz etmektedir. Çalışma destek sürecini başarıyla tamamlayan proje sahipleriyle yapılan anketlerde  toplanan verilerin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2020

 • Belge İçeriği
  52 Sayfa
  1.09 MB