Erzincan İli Uygun Yatırım Alanları Araştırması

Yatırım Rehberi
 • 500 Okunma
 • 35 İndirme

Özet

Bir ülkede ekonomik gelişmenin en önemli şartlarından biri yatırımların rasyonel bir şekilde en verimli alanlara yapılmasıdır. Üretim faktörlerinin etkin ve verimli kullanımı, en uygun zamanda gerekli olan yatırımların yapılması ile gerçekleşir. Ülkelerin kalkınmasındaki temel faktörlerden biri de tasarrufların başka bir ifadeyle finansal kaynakların kârlı ve verimli alanlara tahsis edilmesidir. Bu anlamda yatırım projelerinin değerlendirilmesinde uygun yatırım alanları araştırmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Uygun yatırım alanları araştırması; ilin/ilçenin veya bölgenin kısa ve uzun dönemde beklenen gelişmeleri de dikkate alınarak önerilebilecek yatırım konuları ile bunların olası kuruluş yerlerini tespit etmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 2014 yılı itibariyle Türkiye toplam sanayi GSYİH’sının %0.22’sini üreten Erzincan, Türkiye sanayi GSYİH’sına yaptığı katkı açısından 81 il arasında 56’ncı sırada bulunmaktadır. Erzincan ili; zengin tarım alanları ve verimli topraklarıyla yüksek tarımsal üretim potansiyeli, tarihi, doğal ve kültürel turizm potansiyeli, sanayi alt yapısı ve birikimiyle bugünkü konumunun üstünde bir yer alabilecek potansiyele sahiptir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  21.84 MB