GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi

Fizibilite Raporu
 • 1557 Okunma
 • 121 İndirme

Özet

GAP Bölgesi Jeotermal Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi ile, GAP Bölgesi’nde jeotermal su kaynaklarından en iyi biçimde yararlanılması hedeflenmiştir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen jeotermal enerjiye yönelik araştırma ve uygulama örnekleri dünyada ve ülkemizde artarken bölgemizde de bu çalışmanın yapılması önem taşımaktadır. Proje ile GAP Bölgesi’nde yer alan jeotermal enerji kaynaklarının yerlerinin saptanması, mevcut koşullarda yatırım olanaklarının oluşturulması, bölge üniversitelerinin jeotermal konusunda kapasitelerinin artırılması, jeotermal kaynakların sağlık, turizm ve tarımda kullanılması amaçlanmaktadır. Projeden elde edilen verilerle, Adıyaman'da; rekreasyon, termal turizm ve seracılık, Batman'da; termal turizm, sera, konut ısıtması ve elektrik üretimi, Diyarbakır'da; termal turizm, kurutma, sera, ısıtma ve elektrik üretimi, Gaziantep'de; termal turizm ve seracılık, Kilis'te; kurutma, termal turizm ve seracılık, Şanlıurfa'da; kurutma, termal turizm ve seracılık, Mardin ve Şırnak illerinde balıkçılık, kurutma, termal turizm ve seracılık, Siirt ilinde ise sağlık turizmi, termal turizm ve sera uygulamalarının yapılabilirliği ortaya konulmuştur.  
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  314 Sayfa
  13.97 MB