GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) II. Aşama Raporu

İyi Uygulama Örnekleri
 • 745 Okunma
 • 32 İndirme

Özet

GAP İdaresi Başkanlığı'nın bugüne kadarki deneyimlerinden hareketle; Bölge'de etkili, uygulanabilir, sürdürülebilir ve insan odaklı bir anlayışı hâkim kılacak bir yayım modelinin ortaya konulmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bölgede, kendi kendine yardım prensibi ile çalışacak, çiftçi örgütlerine dayalı çoğulcu ve talep yönlendirmeli bir yayım modelinin, sorunların çözümünde etkin ve uygun olacağı ve bu şekilde tarımsal gelişimin ivme kazanacağı kanısına varılmıştır. Bu amaçla “Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” Ocak 2014‘de uygulama planındaki faaliyetlere başlamıştır. Bu dönemde; eğitim-yayım alt yapı malzemelerinin dağıtımı, demonstrasyonlar, teknik eleman eğitimleri, çiftçi toplantıları, çiftçi eğitimleri, teknik geziler, çalıştay, panel, toplantılar, tarım kampı, TV-Gazete haberleri, görsellik faaliyetleri, yazılı ve görsel materyal çalışmaları ile 1.283 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler ile toplam 5.480 yayım elemanı ve 56.723 çiftçiye ulaşılmıştır. 
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  133 Sayfa
  1.89 MB