GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) I. Aşama Raporu

İyi Uygulama Örnekleri
 • 556 Okunma
 • 17 İndirme

Özet

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2011 yılında GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) uygulamaya konulmuştur. Bu rapor, 15 Nisan 2011 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar olan dönem içinde gerçekleştirilen GAP TEYAP faaliyetlerini kapsamaktadır. Genel bir değerlendirme olarak, bir eğitim-yayım projesi olan GAP TEYAP kapsamında GAP Bölgesi'nde tarımsal eğitim ve yayım açısından önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, proje kapsamında planlanan 1.539 faaliyete karşılık 1.676 faaliyet gerçekleştirilmiş olup; 11.206 çiftçi ve 2.181 teknik elemana doğrudan, yaklaşık 200.000 çiftçiye ve 8.000 teknik elemana ise dolaylı olarak ulaşılarak kapasite artışı gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalar sonucu; Bölge'de, kendi kendine yardım prensibi ile çalışacak, çiftçi örgütlerine dayalı çoğulcu ve talep yönlendirmeli bir yayım modelinin sorunların çözümünde etkin ve uygun olacağı ve bu şekilde tarımsal gelişimin ivme kazanacağı kanısına varılmıştır. Bu kapsamda “GAP TEYAP-Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli” Aralık 2013'te onaylanarak, Ocak 2014'te model uygulama planı dahilinde faaliyetlere başlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  325 Sayfa
  24.20 MB