GAP Organik Tarım Küme Projesi Ölçeklendirilebilirlik ve Tekrarlanabilirlik Araç Seti

Etki Değerlendirme
 • 353 Okunma
 • 29 İndirme

Özet

GAP Bölgesi Rekabet Gündemi, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak strateji ve sektörlerin belirlenmesi ve GAP markasının oluşturulmasını öncelikli hedefler olarak belirlemiştir. GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamında belirlenen dört stratejik gelişme ekseninden birisi olan, "Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi" başlığı altında organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve yerel ekonomik kalkınma modeli olarak “Kümelenme Metodolojisi"nin bölgede uygulanması önerilmektedir. Bu çerçevede GAP Organik Tarım Küme Projesi, bölgedeki organik tarım sektörünün rekabetçiliğini artırmak, bölgesel organik tarım kümesini aktive etmek ve yerel iş ortamının iyileştirilmesine katkı sağlamak üzere, GAP Bölgesi'nin ana stratejileri olan sürdürülebilir üretim, girişimciliği geliştirme, uluslararasılaştırma ve kümelenme ve ağ oluşturma ile uyumlu olarak hayata geçirilmiştir. Çalışmalar dört ana aktivite başlığı altında (Küme Oluşturma Faaliyetleri; Pilot Projeler ve Demonstratif Çalışmalar; Markalaşma, Promosyon ve Görünürlük Faaliyetleri; Organik Tarım Yenilik Merkezinin Kurulması ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması) yürütülmüştür. Projenin GAP Bölgesi'nin rekabet gücünü artırması ve bölgenin marka değerini yükseltecek strateji ve sektörleri ortaya çıkarması amaçlanmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  90 Sayfa
  809.84 KB