Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Strateji Belgesi

Sektör Raporları
 • 325 Okunma
 • 15 İndirme

Özet

Çalışma kapsamında, TR90 Bölgesinde kadının statüsünün analiz edilmesi için eğitim, istihdam, sağlık, karar mekanizmalarına katılım, sosyal hayat ve aile yaşamı konularında veri toplanarak analiz edilmiş olup şiddet olgusunun analizi için ise Türkiye genelinde yapılan başka bir büyük çalışmanın verilerinden yararlanılmıştır. Kadının statüsünün artırılması eğitim, sağlık, aile, siyaset ve karar mekanizmalarına katılım gibi birbiri ile etkileşim içinde olan ve her biri derinlemesine araştırma gerektiren kapsamı oldukça geniş bir alandır. Bu çalışmada konuya kadınların özel hedef grup olarak, bölgede aktif iş gücüne ve ekonomik yaşama kazandırılmaları eksenine ağırlık verilmiş olup, yanı sıra eğitim, sağlık, karar mekanizmalarına katılım, kadına yönelik şiddetle mücadele konularına değinilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  48 Sayfa
  1.64 MB