Ordu ve Giresun İllerinde Kadın Girişimciliği Raporu

Sektör Raporları
 • 146 Okunma
 • 13 İndirme

Özet

Rapor, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu” kapsamında hazırlanmıştır. Projenin nihai amaçlarında yerel sorunların ele alınması için Ordu ve Giresun illerinde kadın girişimciliğine yönelik mevcut durumu ortaya koyan bir saha araştırması yapılmıştır. Ocak 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında Ordu ve Giresun illerinde uygulanmış olan GATE Projesi kapsamında verilen girişimcilik eğitimi çerçevesinde Ağustos-Ekim 2016 tarihleri arasında bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda hali hazırda girişimci olan veya girişimci olmayı düşünen 61 kadın katılımcı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, proje kapsamında Mart 2017 tarihinden itibaren verilmesi planlanan girişimcilik eğitimlerinin tasarımı ve uygulanmasında kullanılmıştır. Araştırma çıktılarını Avrupa örnekleriyle karşılaştırabilmek adına, hazırlanan rapora Türkiye’de ve AB’de kadın girişimciliğinin incelendiği bir bölüm eklenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, daha önce kadın girişimciliği üzerine yapılmış çalışmalarda tespit edilmiş olanlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Genel olarak karşılaşılan sorunlar 3 ana başlık altında toplanabilir: 1) Destek eksikliği 2) Bilgi Eksikliği 3) Finansman Eksikliği/Ticari koşulların uygun olmaması
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  94 Sayfa
  10.41 MB