Proje Hazırlama Rehberi

Yatırım Rehberi
 • 2530 Okunma
 • 267 İndirme

Özet

Bu çalışma proje yazma ve geliştirme alanında sinerji sağlamak, Bölgede proje yazma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, Bölgenin ulusal ve uluslararası fon sağlayan kuruluşlardan daha fazla finansman sağlamasına yardımcı olmak, Bölge insanına proje oluşturma konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsmada örnek bir proje üzerinden Proje Döngüsü Yönetiminin tüm aşamaları ve ana unsurlarından Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı anlatılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Karacadağ Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  86 Sayfa
  4.09 MB