TRA1 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi 2014-2023

Planlar
 • 2738 Okunma
 • 324 İndirme

Özet

2011-2013 yılları arasında hazırlanan TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014- 2023) Mevcut Durum Analizi kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölge sosyo-ekonomik özellikleri ve mekansal özellikleri açısından incelenmiştir. Sosyo-ekonomik özellikler nüfus, demografi, göç, işgücü ve istihdam, eğitim, sağlık, yaşanabilirlik, tarım, sanayi, hizmetler ve turizm başlıkları kapsamında analiz edilmiştir. Mekansal özellikler olarak ise erişilebilirlik ve sosyo-ekonomik özelliklerin mekansal dağılımı irdelenmiştir. Çalışmada tarım sektörü, alt sektörler bazında detaylı olarak incelenmiştir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, organik tarım, su ürünleri, yem bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık ve arı ürünleri ile tohumculuk sektörleri çalışmada tarım sektörünün alt sektörleri olarak ayrı başlıklar altında analiz edilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • ISBN / ISSN No

  978-605-65712-0-6

 • Belge İçeriği
  156 Sayfa
  7.75 MB