TRB2 Bölgesi Sanayi Mevcut Durum Analizi Raporu

Sektör Raporları
 • 1361 Okunma
 • 131 İndirme

Özet

Yapılan bu çalışma kapsamında, TRB2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) sanayisinin mevcut durumu ortaya koymak amacıyla Bölge'deki organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerindeki (KSS) üretiminin detaylı analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha çalışmaları ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, OSB Müdürlükleri ve online veritabanlarından (TÜİK vb.) elde edilen veriler analiz edilmiş olup Bölge sanayisinin üstün yönleri, gelişme alanları, eksik yönleri tablo ve grafikler ile ortaya konulmuştur. Hazırlanan raporun birinci bölümünde Bölge sanayisi hakkında genel kavramsal bir çerçeve sunulmuş, ikinci bölümde Bölge geneli analizlere yer verilmiş ve son olarak üçüncü bölümde iller bazında analizler yapılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  67 Sayfa
  4.60 MB